UMIND万蔓珠宝品牌全案策划设计

我们根据实地调研以及行业市场分析,
希望深度挖掘并塑造品牌内在文化,重新诠释UMIND万蔓。

将UMIND万蔓“拥戴你的一万种可能”蕴含的品牌感受通过多维度打造出来。
令UMIND万蔓贴近现代时尚有自我追求女性的日常生活,
成为年轻女性的“珠宝”高级搭配师。

  • 客户名称 :    万蔓珠宝
  • 服务内容 :    珠宝品牌策划、珠宝品牌设计、珠宝VI设计、珠宝LOGO设计
  • 创作日期 :    2021-12-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相关案例

Related Cases